messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box กองช่าง
นายสมสมัย ปองนาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชูศักดิ์ ถาปิงยศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสรินนา ถาปิงยศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน