องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box กองช่าง
นายประสิทธิ์ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชูศักดิ์ ถาปิงยศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสรินนา ถาปิงยศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน