messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box สมาชิกสภา
นายสมพงษ์ พิงเจริญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 082-0384974
นางวริษฐา โม่งจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 093-2476455
นายพรเทพ ปุ๊ดปง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 2
โทร : 098-7986223
นางสาวกรรนิกา ปวรรณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 3
โทร : 087-6597442
นายสมาน ถาเบา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 4
โทร : 096-6724562
นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 6
โทร : 088-5501563
นางสุรินญา เสาร์นุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ 7
โทร : 065-7617898