messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
info ตรวจรายงานสภาพอากาศ
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดพระพุทธบาทผาผึ้ง
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดสะหลีบุญเรือง
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน สำนักสงฆ์ห้วยทรายขาว
สถานที่ท่องเที่ยงตำบลแม่ลาน วัดเด่นเหม้า
 
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบประเมิน EIT 2567
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปี 2567 (ITA) คลิ๊กได้ที่ลิ้งค์นี้


QR CODE

No Gift Policy


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับ ส่งผู้ป่วยติดเตียงบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4...[15 มิถุนายน 2567]
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับผู้ป่วยบ้านหนองมะล้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาน...[15 มิถุนายน 2567]
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับผู้ป่วยตำบลแม่ลาน นำตัวส่งโรงพยาบาลลี้...[14 มิถุนายน 2567]
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่...[14 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่ 2-5 การส่งเสริมอาชีพนอกเหนือจากการอบรม
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Do Good Deeds for Dad against Drugs”
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายโสภณ มีมัง
นายก อบต.แม่ลาน
โทร : 090-5654960
นายโสภณ มีมัง
นายก อบต.แม่ลาน
โทร : 090-5654960
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 91
เดือนนี้1,675
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)94,508
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ