องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขที่โทรศัพท์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลแม่ลาน สายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564(ฉบับแก้ไข) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo ขอประชาสัมพันธ์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
find_in_page รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อราษฎรตำบลแม่ลานผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจกอุทกภัย ลำไยโค่นล้มเสียหาย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4