องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารและทางเข้าสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.53-027 สายที่ 3 บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.53-025 สายที่1 บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื่อโคโรนา 2019(โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
photo ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)e-bidding
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนลพ.3040 บ้านแม่ลาน-บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนลพ.3040 บ้านแม่ลาน-บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค62) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
photo การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
photo การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตถนนลพ.3040 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตถนนลพ.3040 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายแม่หาด บ้านผาต้าย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนลพ.3040 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3