องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน บริการส่งน้ำอุปโภค สำนักสงฆ์กาวิการาม บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6... [31 มกราคม 2566]
วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายจิรายุส สุทะยะ เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับเกษตรอำเภอลี้... [31 มกราคม 2566]
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ... [31 มกราคม 2566]
วันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปณกิจศพ ณ สุสานบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน... [30 มกราคม 2566]
วันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเสวนา "การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าปาเกอะญอ" และร่วมงานกีฬาชนเผ่า... [30 มกราคม 2566]
วันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน บริการส่งน้ำอุปโภค สุสานบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว ตำบลแม่ลาน... [30 มกราคม 2566]
วันที่ 30 มกราคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 เพื่อปรึกษาข้อราชการ และตามระเบียบวาระการประชุม ณ... [30 มกราคม 2566]
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน... [30 มกราคม 2566]
วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน... [29 มกราคม 2566]
วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน... [28 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 1 - 10 (ทั้งหมด 826 รายการ)