องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงพื้นที่ทำซ่อมแซมระบบไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 2... [28 กันยายน 2565]
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ... [28 กันยายน 2565]
วันที่ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมคณะผู้บริหาร... [28 กันยายน 2565]
วันที่ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กลับบ้าน... [28 กันยายน 2565]
วันที่ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับนายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาราษฎรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมหารือขอความช่วยเหลือ... [28 กันยายน 2565]
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร... [28 กันยายน 2565]
วันที่ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รับจิตอาสาบ้านผาต้าย หมู่ที่ 1 มีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะ... [28 กันยายน 2565]
วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลี้ เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในภาพรวม... [27 กันยายน 2565]
วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับหัวหน้ากรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหาย... [27 กันยายน 2565]
วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน บริการน้ำอุปโภค บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้... [27 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1 - 10 (ทั้งหมด 533 รายการ)