องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณวัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ... [26 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ลาน และอสม.บ้านแม่กองวะ... [26 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบให้ นายกิตติ ธงสิบสอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน... [25 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 ณ... [25 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำส่งผู้ป่วย บ้านผาต้าย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน... [24 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ... [24 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำส่งผู้ป่วย บ้านเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน... [24 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำส่งผู้ป่วย บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน... [24 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำส่งผู้ป่วย บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาน... [23 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ลาน และอสม.บ้านแม่กองวะ... [23 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1 - 10 (ทั้งหมด 886 รายการ)