องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล... [25 กันยายน 2566]
วัน จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร... [25 กันยายน 2566]
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร... [25 กันยายน 2566]
วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ... [24 กันยายน 2566]
วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับผู้บาดเจ็บบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4... [22 กันยายน 2566]
วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับผู้บาดเจ็บรถล้ม บริเวณบ้านเด่นเหม้า หมู่ที่ 5... [22 กันยายน 2566]
วันที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6... [21 กันยายน 2566]
วันที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วย นายประวิทย์ ล่าเพ็ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นายชูศักดิ์ ถาปิงยศ... [21 กันยายน 2566]
วันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ... [20 กันยายน 2566]
วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นายเอนก สีวิจี๋ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน... [19 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 1 - 10 (ทั้งหมด 1204 รายการ)