messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน...[13 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ลาน และ อสม.บ้านแม่ลาน...[12 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รับผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน...[12 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ั...[12 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี บุญธนาวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน...[12 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน...[12 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นางสาวนริศรา ใจสุยะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน...[11 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้นายประวิทย์ ล่าเพ็ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน...[11 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ออกเหตุรับผู้ป่วย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาน...[10 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานเทศกาลลำไย ของดีอำเภอลี้ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี นายประเชิญ สมองดี...[10 กรกฎาคม 2567]