องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลแม่ลานอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2566ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานอันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2566ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-017 สาย2 ม.4
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม2565
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวอก บ้านผาต้าย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวอก บ้านผาต้าย ม.1 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2566 การจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวอก บ้านผาต้าย ม.1 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-006 สาย 3 หมู่ที่1 บ้านผาต้าย grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-006 สาย 6 หมู่ที่1 บ้านผาต้าย grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
photo รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม