messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
วัคซีนป้องกันโรคไอกรน
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview4
กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่ 2-5 การส่งเสริมอาชีพนอกเหนือจากการอบรม
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview9
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Do Good Deeds for Dad against Drugs” grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ลพ.ถ.53-031 สาย4 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายขาว grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ลพ.ถ.53-039 สายป่าตึง หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะล้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ลพ.ถ.53-031 สาย4 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายขาว
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ลพ.ถ.53-039 สายป่าตึง หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะล้อ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ลพ.ถ.53-039 สายป่าตึง หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะล้อ
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview25
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview154
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2555 | เปิดอ่าน : pageview200

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview87
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : pageview86
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview85

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม