องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขที่โทรศัพท์ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
find_in_page รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารและทางเข้าสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.53-027 สายที่ 3 บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.53-025 สายที่1 บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื่อโคโรนา 2019(โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
photo รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำประงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม