องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบประเมิน EIT 2567
ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปี 2567 (ITA) คลิ๊กได้ที่ลิ้งค์นี้
QR CODE

No Gift Policy