องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box กองการศึกษา
นางกาบแก้ว มาติ
ครูชำนาญการ
นางไพรีน กัญจินะ
ครูชำนาญการ
นางเนตร ตาฝั้น
ครู
นางคำมูล วิโยค
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ ตำบลแม่ลาน
นางจันทร์จี๊ อุ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ ตำบลแม่ลาน
นางสมฤดี ยะทา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯ ตำบลแม่ลาน