messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder งานภาษีออนไลน์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
find_in_page ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ( ภดส.3 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
ระเบียบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
สอบถามรายละเอียด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
ประกาศแจ้งให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
แจ้งรายชื่อผู้ชำระภาษีป้ายประจำปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศแจ้งให้ไปยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
แจ้งรายชื่อผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553 - 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1