ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง