ชื่อเรื่อง : ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง