ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง