ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาด้านภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง