ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายางของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบปนะมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง