ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตถมดินห้วยถ้ำอิฐ บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน วางท่อขนาด ศก.100 เมตร จำนวน 40 ท่อน พร้อมถมดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง