ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หลังคาผ้าใบ รถกระบะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง