ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6)

ชื่อไฟล์ : XKazsFfThu23556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้