ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

ชื่อไฟล์ : gwf5Ip5Sat122410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้