ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง พ.ศ.2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : ydDqaMiThu103413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้