ชื่อเรื่อง : ให้เจ้าของป้ายผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานอันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2566ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ชื่อไฟล์ : OxVUpZnThu42718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้