ชื่อเรื่อง : ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลแม่ลานอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2566ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ชื่อไฟล์ : ui0lq3pThu42145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้