messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๕๓-๐๓๑ สาย๔ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ลาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งดง บ้านหนองมะล้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-021 สาย 6 หมู่ที่ 4 บ้านแม่กองวะ ตำบลแม่ลาน จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed รถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวอก บ้านผาต้าย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวอก บ้านผาต้าย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อประปา) บ้านผาต้าย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน โดยวางท่อประปา พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ยาว 396 เมตร และวางท่อประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 5,218 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 สะพานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผาต้ายเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารและทางเข้าสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.53-025 สายที่ 1 บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1