องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นางชนันนิดา คำทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วย นายสมสมัย ปองนาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านแม่ลาน ตามโครงการก๊อกแชร์บุญ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ณ โรงเรียนบ้านแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นางชนันนิดา คำทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วย นายสมสมัย ปองนาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านแม่ลาน ตามโครงการก๊อกแชร์บุญ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ณ โรงเรียนบ้านแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin