องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะล้อ และหมู่ที่ 4 บ้านแม่กองวะ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด : วันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะล้อ และหมู่ที่ 4 บ้านแม่กองวะ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin