องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ให้ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาลี้ และผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ได้จัดให้มีการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(โครงการฯ) ปี 2565 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านแม่กองวะ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถมาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดไว้ได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด : วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ให้ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาลี้ และผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ได้จัดให้มีการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(โครงการฯ) ปี 2565 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านแม่กองวะ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถมาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดไว้ได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin