องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการซ่อมแซมหลังคาบ่อเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในหมู่บ้าน บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin