องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ลาน และอสม.บ้านแม่กองวะ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เก็บภาชนะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณวัดศิริชัยมงคล บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รอบที่ 3 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย
รายละเอียด : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ลาน และอสม.บ้านแม่กองวะ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เก็บภาชนะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณวัดศิริชัยมงคล บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รอบที่ 3 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย
ผู้โพส : admin