messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ลาน และอสม.บ้านแม่กองวะ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เก็บภาชนะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณวัดศิริชัยมงคล บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รอบที่ 3 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย
รายละเอียด : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ รพ.สต.แม่ลาน และอสม.บ้านแม่กองวะ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เก็บภาชนะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณวัดศิริชัยมงคล บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รอบที่ 3 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย
ผู้โพส : admin