องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้นายจิรายุส สุทะยะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และนายสมสมัย ปองนาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ หอประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด : วันที่ 3 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้นายจิรายุส สุทะยะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และนายสมสมัย ปองนาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ หอประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin