องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมกับเทศบาลตำบลวังดิน นำโดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด : วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมกับเทศบาลตำบลวังดิน นำโดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin