องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นางชนันนิดา คำทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน ร่วมกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด : วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยนายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มอบหมายให้ นางชนันนิดา คำทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน ร่วมกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผู้โพส : admin