messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
insert_drive_file สาร
อบต.แม่ลาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มารับบริการเกิดความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็น ของหน่วยงาน จึงได้แสดง ลิงค์ ที่เชื่อมต่อการเข้าระบบข้อมูลต่างๆตามที่ต้องการ ดังนี้
๑. ข่าวประชาสัมพันธ์

๒.ข่าวกิจกรรม

๓.โครงสร้างองค์กร

๔.เว็บบอร์ด

๕.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง