องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หารือการพิจารณาการลงโทษทางวินัยใหม่
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 75
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 69
ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 97