องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯและผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วตำบลแม่ลาน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
description คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1