องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ส่วนที่ 1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ส่วนที่ 3-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี (2554-2556) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1