messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ส่วนที่ 1-2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ส่วนที่ 3-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
แผนพัฒนาสามปี (2554-2556) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1