messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อชี้แจงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสึกนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 100
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 125
find_in_page เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายกุศล ยะทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อชี้แจงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสึกนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 73
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานตำบล และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 151
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1