องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e - GP poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file คูมือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องรองทุกข รองเรียน และขอความเปนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file คำแนะนำการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file คำแนะนำการเสียภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file คำแนะนำการเสียภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1