messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
แบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 56
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 68
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1