องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสวัสดิการเบี้ยงยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือการสำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file มาตราฐานการให้บริการ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
description คู่มือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
photo คู่มือการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1