messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 53
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 98
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 79
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 137
มาตราการจัดการร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 139
มาตราการรับร้องเรียนการทุจิริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 140
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1