messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-006 สาย 6 หมู่ที่1 บ้านผาต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-006 สาย 3 หมู่ที่1 บ้านผาต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 68
find_in_page ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยวอก ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-006 สาย 6 หมู่ที่1 บ้านผาต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-006 สาย 6 หมู่ที่1 บ้านผาต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-003 สาย 3 หมู่ที่1 บ้านผาต้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.53-003 สาย 3 หมู่ที่1 บ้านผาต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลทฺติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 53-006 สาย6 หมู่ที่1 บ้านผาต้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารและทางเข้าสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.53-027 สายที่ 3 บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 128
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.53-025 สายที่1 บ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 155
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื่อโคโรนา 2019(โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 214
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 202
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 216
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)e-bidding
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 273
การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 303
การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 291
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนลพ.3040 บ้านแม่ลาน-บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 269
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนลพ.3040 บ้านแม่ลาน-บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 270
21 - 40 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4