messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 31
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้าง จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพู poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 64
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 99
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 154
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1