messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 40
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 27
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 65
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 41
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1