องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 เพิ่มเติม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file รายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file รายงานผลการดำเนนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564 แผน ปปช. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1