องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder กิจการสภา
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยแรก ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยแรก ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ อบต. แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ อบต. แม่ลาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ อบต. แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ อบต. แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2