messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2567 ณ 31มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้งของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนกันยายน2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้งของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนสิงหาคม2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้งของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนกรกฏาคม2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้งของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนมิถุนายน2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้งของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนพฤษภาคม2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้งของหน่วยงานของรัฐประจำเดือนเมษายน2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(กรกฎาคม 65 - กันยายน 65)ไตรมาสที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(เมษายน65-มิถุนายน65)ไตรมาสที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(มกราคม 65 - มีนาคม 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(ตุลาคม 64- ธันวาคม 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(เม.ย.62-มิ.ย..62) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2