องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศสุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(กรกฎาคม 65 - กันยายน 65)ไตรมาสที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(เมษายน65-มิถุนายน65)ไตรมาสที่3
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(มกราคม 65 - มีนาคม 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(ตุลาคม 64- ธันวาคม 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(เม.ย.62-มิ.ย..62) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(ก.ค.62-ก.ย.62) ไตรมาศที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค62) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
photo สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(ต.ค.61-ธ.ค.61) ไตรมาศที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2