องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา.อบต.แม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1