องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ระบบสารสนเทศสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ระบบสารสนเทศสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ชุดที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ระบบสารสนเทศสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ชุดที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ระบบสารสนเทศสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ชุดที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ระบบสารสนเทศสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ชุดที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ระบบสารสนเทศสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ชุดที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ระบบสารสนเทศสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ชุดที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ระบบสารสนเทศสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ชุดที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1